m

Unia Europejska

TECHMAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w okresie od  1 września 2023r. do 30 listopada 2023r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.


nr RPSL.08.03.02-24-0057/23 pn. Zdrowo i bezpiecznie na hali produkcyjnej dzięki ponadstandardowym rozwiązaniom.”

Cel głównym projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa warunków pracy i wiedzy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 15 os (1ki14m) w tym 5os 50+ (5m) pracowników zakładu remontowo-produkcyjnego spółki Techmad z siedzibą w Piekarach Śląskich. Realizacja projektu w okresie od 1.09.2023 do 30.11.2023 r. umożliwi odpowiednią organizację (wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy. Ponadto celem projektu jest zminimalizowanie zidentyfikowanych zdrowotnych czynników ryzyka i zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.

Planowane efekty:

Wyposażenie stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy.

Wartość projektu:  179 700,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE:
 152 745,0 zł.

Dane kontaktowe

Zakład Remontowo – Produkcyjny
ul. Czołgistów 2
41 – 940 Piekary Śląskie

e-mail: biuro@techmad.pl
tel: + 48 795 018 999
tel: + 48 795 020 999

m